اپیزود

چیزی که می فهمم ( فک کنید توییتره )

اپیزود

چیزی که می فهمم ( فک کنید توییتره )

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «Faal» ثبت شده است

عطف به اینکه مد شده فال غیر از کتاب حافظ می گیرن و در مادر بزرگ خودمم دیدم ...

گفتم خودمم این کارو کنم .. یه کتاب برداشتم تا باز کردم جواب اومد ...

گم شو عمه ننه  ... گم شو ...

کمی که دقت کردم ... دیدم کتاب حضرت ایرج (میرزا) بود ... :| اعصاب مصابم نداشت ..

تا ما باشیم #فال از این جور روش ها نگیریم ..

بعدا نوشته ا

.. و اینکه موزیک تریاک من است ..